1980 yılında İzmir’de doğan Semin Süeda Sirel müzik eğitimine sekiz yaşında piyano ve solfej eğitimiyle başlamış, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1994’de İzmir Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenim görmeye hak kazanmıştır.1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Şan Anasanat Dalının açmış olduğu kursiyerlik sınavını kazanmış,yarı zamanlı olarak Zafer Yavçan ile şan, Mustafa Suyolcu ile solfej ve müzik teorisi çalışmalarını sürdüren Sirel 1998 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera-Şan Anasanat dalının açtığı lisans sınavında başarılı olarak Klavdia Atanassova’nın öğrencisi olmaya hak kazanmıştır.2001 yılından itibaren şan çalışmalarını Prof.Chavdar Hadjiev ile sürdüren Sirel bu zaman zarfında birçok solo konser vermiş ,Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı korosunda korist ve solist olarak yer alan Sirel Ankara’da düzenlenen Polifonik Korolar Şenliği etkinliklerinde birçok kez sololu koro yapıtlarında solist olarak görev yapmıştır. Bunun yanı sıra yine 2001-2002 yılları arasında Adana Polifonik Korolar Derneği Çocuk Korosu şefliği görevini yürüten Sirel 2002’de 7.Türkiye Polifonik Korolar Şenliği’nde “Çocuk Şarkısı Yorumlamada Başarı” Ödülüne layık görülmüştür. İkincilik derecesiyle mezun olan Sirel 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında yine Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı’nın açmış olduğu yüksek lisans sınavını kazanmış, bu eğitim döneminde de Hacettepe Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera-Şan Anasanat Dalı öğretim üyelerinden Doç.Mustafa Yurdakul ile şan,Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Doç.Vanya Batchvarova ile eşlik ve repertuar,Prof.Nevit Kodallı ile lied ve oratoryo yorumu, alanlarında çalışmalarına devam etmiştir.Yine bu zaman zarfında Sirel Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı’nda  Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro-Oyunculuk Anasanat dalında şan eğitimi, ses-konuşma eğitimi ve solfej eğitimi, Ç.Ü.Kültür Müdürlüğü Güzel Sanatlar Bölümünde şan eğitimi vermiş, yurtiçi ve yurtdışında solist ve korist olarak konserler vermiş, 2005 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.
Halen Ç.Ü.Devlet Konservatuvarı Opera Şan Ana Sanat Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdüren Sirel aynı zamanda konservatuvar müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır.